POL

ESP

ROM

Av. del Segre, 13  -  Baixos     |     973 230 417     |     25007 Lleida

trabajo@gentapunt.com

Agència de col·locació nº: 0900000251

SOM GENT A PUNT

COMPROMÍS SOCIAL

CONTACTE

  SERVEI DE
      
GESTORIA

Gent a Punt posa a disposició dels empresaris i dels treballadors, tot un ventall de serveis de gestoria pensats per facilitar i agilitzar les tramitacions relacionades amb el món laboral:

Per a les empreses:

   Altes, baixes i variacions de treballadors.

   Contractes de treball i renovacions.

   Control de venciments de contractes i cartes de modificacions.

   Liquidacions per cessament.

   Tramitacions en cas d'atur.

   Rebuts de salaris, actualitzacions de conveni, càlcul i liquidació d’endarreriments.

   Liquidacions Seguretat Social, models Tc2 i Tc1.

   Llistats comptables.

   Transferències bancàries.

   Estadístiques.

   Gestió de la incapacitat temporal en qualsevol de les seves modalitats.

   Assessorament a l'empresa amb caràcter permanent.

   Informe i redacció de faltes i sancions al personal.

   Quadre horari.

   Assessorament sobre les condicions del conveni del sector.

   Confecció del calendari laboral.

   Tramitacions d’autoritzacions de residència i de treball.

Per als treballadors:

  Tramitació i renovació NIE.

  Tramitació i renovacions d’autoritzacions de treball i residència.

  Informació socio-laboral.

  Recerca de vivenda i/o d'allotjament.

  Facilitem accés al lloc de treball (transport).

  Resolució de conflictes.

© Gent a Punt 2018

Disseny web Parèntesi