CAT

POL

ESP

Av. del Segre, 13  -  Baixos     |     0034 973 230 417     |     25007 Lleida  -  Spania

trabajo@gentapunt.com

Agentie pentru cautare locui de munca nr.: 0900000251

SUNTEM GENT A PUNT

COMPROMIS SOCIAL

CONTACTAṬI-NE

  SERVICII DE CONSILIERE ȘI
      
GESTIUNE

Gent a Punt pune la dispoziția omului de afaceri, dar și a muncitorului, o largᾰ gamᾰ de servicii de consiliere și gestiune implementate pentru a facilita și agiliza formalitᾰțile relaționate cu realitatea cȃmpului muncii:

Pentru firme/companii:

   Angajᾰri, destituiri.

   Contracte de muncᾰ, reȋnnoiri contracte.

   Control de expirare de contract de muncᾰ, scrisoare de ȋnștiințare de expirare contract.

   Lichidᾰri .

   Formalitᾰți ȋn caz de șomaj.

   Ȋncasᾰri salariale, actualizᾰri de acorduri de muncᾰ, calcularea și punerea la zi a plᾰților.

   Plata de impozite, Tc2 și Tc1.

   Ȋnregistrᾰri contabile.

   Transferuri bancare.

   Statistici.

   Formalitᾰțile necesare ȋn cazul de incapacitate temporarᾰ de orice naturᾰ.

   Consilierea permanentᾰ a firmei/companiei.

   Redactarea de raporturi despre greșelile personalului și mᾰsurile luate.

   Consiliere și punere la curent cu noile schimbᾰri legislative ce afecteazᾰ fiecare sector de muncᾰ.

   Redactarea programului de muncᾰ.

   Formalizarea de autorizații de rezidențᾰ și de muncᾰ.

Pentru muncitori:

  Obținerea și reȋnnoirea NIE.

  Obținerea și reȋnnoirea autorizațiilor de muncᾰ și rezidențᾰ.

  Informare socialᾰ și din cȃmpul muncii.

  Ajutor pentru cᾰutare de cazare.

  Facilitᾰm deplasarea la locul de muncᾰ.

  Intervenim ȋn soluționarea conflictelor.

© Gent a Punt 2018

Web design Parèntesi